ESCAPE CAM NÁVOD K OBSLUZE

Blahopřejeme vám k nákupu naší kamery Westin Escape Cam! Než ji začnete používat, seznamte se prosím s návodem k použití.

Naskenujte QR kód pro návod k obsluze
1. Otevřete fotoaparát mobilního telefonu
2. Zarámujte QR kód
3. Klikněte na vyskakovací okno nebo přejděte na
: www.westin-fishing.com/westin-cam

Baterie a nabíjení

Nepokoušejte se baterii žádným způsobem rozebírat nebo upravovat. Neoprávněné úpravy mohou vést k poruše, poškození nebo bezpečnostním rizikům. Pokud jste zaznamenali jakékoli známky poškození jako jsou praskliny, netěsnosti nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte baterii používat.

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ) obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné a mohou představovat riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) nesprávně nenakládá. Zařízení označená níže přeškrtnutou popelnicí na kolečkách jsou elektrická a elektronická zařízení. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že odpadní elektrická a elektronická zařízení by se neměla likvidovat společně s netříděným domovním odpadem, ale musí být shromažďována odděleně.

Dodržování předpisů

Podvodní kamera pro rybáře byla testována a označena symboly CE a FCC, které značí shodu s příslušnými evropskými a americkými regulačními normami. Ujistěte se, že používáte kameru v souladu s přiloženými pokyny. Upozorňujeme, že nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky a může mít za následek zranění nebo poškození. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečného a správného používání kamery Escape Cam, prostudujte si uživatelskou příručku nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Záruka

Na kameru se vztahuje dvouletá záruka. Pokud by kamera během tohoto období selhala, přejděte prosím na www.westin-fishing.com a na kartě Escape Cam vyhledejte řešení problémů a reklamace. Pro uplatnění reklamace potřebujete platný doklad o nákupu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedbalostí, nehodami nebo nesprávným používáním kamery. Přejeme vám mnoho příjemných rybářských dobrodružství s vaším kamerou!


STÁHNĚTE SI MANUÁL V PDF ZDE


Sledujte nás na sociálních sítích a získejte novinky jako první