Spinnerbaits

Spinnerbaits har en fantastisk förmåga att trigga stora, slöa gäddor. Combinationen av blänkande spinnarskedar med en vibrerande kjol, sprider dessa beten också vibrationer som fisken registrerar med sidolinjen. Westin spinnerbaits kan trigga till hugg när inget annat fungerar.