S Dutým Tělem

Nástrahy Westin s dutým tělem jsou důmyslné. Když ryba zaútočí, měkké tělo se zhkroutí a odhalí háčky zastrčené v nástraze a máte tak větší úspěšnost záseku. Tento design nástrahy zároveň zajišťuje Weedless nastražení. Můžete házet do hustého křoví nebo kolem trav a stulíků bez obav z uváznutí.