W10 utökad garanti på klingan

 

W10 spöserie - 10 års utökad garanti på klingan

W10 spöserien är tillverkad utan kompromisser för att kunna erbjuda det bästa av det bästa för den moderna sportfiskaren!

Inga kompromisser innebär också att denna spöserie täcks av en utökad tioårsgaranti avseende klingan, mot tillverknings- och materialfel.

De nya Westin W10 spöklingorna täcks av en utökad garanti mot tillverknings- och materialfel, under en period på tio år från inköpsdatumet för den ursprungliga ägaren.

Spöet måste registreras inom 45 dagar efter köp. Detta kan endast göras online på https://www.westin-fishing.com/sv/this-is-westin/w10-rod-registration/

I fall av ett trasigt spö kommer Westin att inspektera spöklingan för att avgöra om brottet berodde på tillverkningsfel, materialfel eller användning.

Om det går att fastställa att brott inträffat på grund av felaktig tillverkning eller materialfel kommer Westin antingen att reparera eller byta ut produkten utan kostnad.

Spöbrott som bedöms vara resultatet av normalt slitage, olycka eller försummelse täcks inte av den utökade garantin. Vi föreslår att du använder vår "Rod Piece Replacement" - Läs mer nedan.

Den utökade garantin gäller endast för Westin W10-klingor. Komponenter, som spöringar, rullfäste, lindningar, lack, krokhållare och handtag omfattas av två års garanti. Alla reparationer och ändringar som utförs av en oberoende eller obehörig part resulterar i ogiltig garanti.

 

Hur man gör anspråk på garantin

I händelse av garantianspråk ska hela spöet, eller återstående bitar, tas med till butiken där du köpte spöet. Därefter kommer butiken att hantera garantiärendet och skicka spöet till Westin Customer Service Department för bedömning. Om du gör anspråk avseende normal juridisk garanti måste ett giltigt köpbevis presenteras. Ett garantiärende enligt den utökade garantin på 10 år måste åtföljas av en hänvisning till din registrering tillsammans med ett giltigt köpbevis.

Tillverkaren har rätt att byta ut föråldrade produkter och delar med de närmaste tillgängliga som kan vara olika i material, färg, funktion och komponenter.

Avsändaren bär alla kostnader som uppkommer i samband med att skicka spöet till Westin och är ansvarig för eventuella skador orsakade under transporten.

I händelse av att du har ett giltigt krav på denna tjänst kommer vi att reparera eller byta ut spöet i enlighet med dessa villkor, men vi är inte ansvariga för någon annan förlust eller skada

 

W10 spöserie - anspråk som inte täcks av vår garanti

Vi har nog alla gjort det – en olycka händer och du bryter ditt spö av misstag. Det kan vara en bildörr, ett ouppmärksamt ögonblick eller ren otur. Om olyckan inträffar och ditt W10-spö går sönder eller om du skadar spöet på grund av felaktig användning, kan vi ändå hjälpa dig.

Vårt '' Rod Replacement Program '' ger dig möjlighet att köpa en ny spödel. Ta bara med ditt giltiga köpbevis tillsammans med det trasiga spöet till butiken där du ursprungligen köpte ditt spö.

 

W10 spöregistrering

Klicka här för att gå till spöregistreringen