RoundUp 3pcs

  • Material: Bly
  • Hook: Mustad® 32632
  • Ball Head
  • Upphöjd ögla för stingertafs
  • Beteshållare – bra grepp och mindre skador
  • Ingjuten vikt och logga
  • Naturfärgad