Release Stinger Top Softlure

  • Möjliggör placering av en liten krok direkt i paddelstjärten
  • Semifixerad till mjukbeten med Westin Pro Stinger Finesse spike
  • Långlivad AFW Titanium