Release Stinger Belly Softlure

  • Minskar risken att kroken trasslar i bakre delen av mjukbetet – bidrar till högre landningsprocent
  • Semifixerad till mjukbeten med Westin Pro Stinger Finesse spike
  • Dubbla fjäderringar bidrar till perfekt exponering av små krokar