Westin Predatorbeten


Predatorfiske med Westinbeten liknar fisket med andra beten – fast med skillnaden att du fångar mer fisk! När Ingvar Westin var en liten pojke lärde hans far honom att göra speciella beten för hand som simmade med en förförisk rullande gång. När Ingvar växte upp producerade han samma beten kommersiellt, i fler och fler modeller – och de har dominerat i flera årtionden sedan dess. Utbudet har vuxit rejält med åren, idag finns det Westinbeten för alla typer av rovfiskar i varje tänkbar fiskesituation. Men varje enskilt bete har fortfarande sitt ursprung i samma anda som när Ingvar Westin skapade det allra första betet för många år sedan: de har samma oemotståndliga ”Westin roll”, som överlistar stora rovfiskar när allt annat sviker…