HypoTeez ST

Hypo Teez ST är en nyare version av Hypo Teez, ett av våra mest populära och effektiva mjukbeten, med ett extremt naturligt utseende och en simrörelse som faller rovfisken i smaken. Med aningen längre kropp, bredare profil och realistiska fenor är Hypo Teez ST ett mångsidigt bete som kan fiskas grunt med shallow-skruv eller djupare med jigghuvud. Rörelsemönstret, som är tightare och hetsigare än hos den mindre kusinen, har varit extremt framgångsrikt vid vår-, sommar- och höstfiske för arter som abborre, gädda och gös.

  • Optimerad flexibilitet
  • Realistiska ögon
  • Life-Like Lure
  • Easy action paddle tail
  • Detaljerade handmålade färger

Vikt: 11,5 cm 11g | 15 cm 30g | 25 cm 110g