Hollowbody

Westins hollow body-beten är genialiska. När en fisk attackerar, kollapsar den mjuka kroppen och uppenbarar en specialdesignad dubbelkrok som ger en optimal krokningsförmåga. Denna design tjänar två syften, eftersom den också är naturligt vasskyddad kan du kasta rakt in bland tät vass, gräs eller näckrosor utan att riskera att fastna.