Release Stinger Top Softlure

  • Daje możliwość umieszczenia kotwiczki w kopytku
  • Dozbrojkę przyczepia się do przynęty za pomocą kolców Westin ProStinger Finesse
  • Wytrzymały przypon AFW Titanium